องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 10 คน
อาทิตย์นี้ 47 คน
เดือนนี้ 248 คน
ปีนี้ 1742 คน
ทั้งหมด 4505 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (23.02.2016)
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
       ตามสิ่งที่แนบมานี้
 
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงาน/ข้าราชก...
  ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลาดตะเคียน ร่วมใจออกเส...
  ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลาดตะเคียน ร่วมใจออกเส...
  ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลาดตะเคียน ร่วมใจออกเส...
  ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลาดตะเคียน ร่วมใจออกเส...
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  โครงการพัมนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2556
   
 
 
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.