องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนออกเเจกเบี้ยยังชีพ จำนวน 13 หมู่บ้าน
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี จำนวน 13 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  งานพระราชพิธีดอกไม้จันท์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560


27 ต.ค. 2560 งานพระราชพิธีดอกไม้จันท์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
27 ต.ค. 2560 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3 ต.ค. 2560 กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ของ
2 ต.ค. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
8 ก.ย. 2560 กิจกรรม การต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนั...
28 เม.ย. 2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 โครงการ
30 มี.ค. 2560 ประกาศศอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคลองยาง หมู่ที่ 13
30 มี.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้านหนองแฟบ หมุ่ที่ 10
13 ต.ค. 2559 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
25 ส.ค. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบ้านโคกแหลมทองใต้ ม.9
25 ก.ค. 2559 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ 6 ตัน
5 ก.ค. 2559 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านโคกแหลมทองใต้ หมู่ที่ 9
 
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554