องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 15 คน
อาทิตย์นี้ 44 คน
เดือนนี้ 200 คน
ปีนี้ 990 คน
ทั้งหมด 3753 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (23.02.2016)
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
       ตามสิ่งที่แนบมานี้
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  โครงการพัมนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2556
  โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักง...
  โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
  โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
   
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.