องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 39 คน
เดือนนี้ 84 คน
ปีนี้ 84 คน
ทั้งหมด 1204 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (19.11.2014)


  โครงการพัมนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556
       องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ได้จัดทำโครงงการพัฒนาศักยภาพและศึกาดูงาน สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลุกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน&...
 
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่  3  ประจำปี  2556  ระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  2556  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลล...
 
  โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2556
       องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี  2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและดูแลสุขภาพพลานมัยของประชาชนในเข...
 
  โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
       องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  ได้จัดทำโครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2556  ระหว่างวันที่  19 - 21  มีนาคม  2556  โดยมีวัตถุประสง...
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.