องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


 
  โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 22 มี.ค. 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
11 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวนและคนงานประจำรถขยะ ประจำปี 25...
8 มี.ค. 2564 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวนและคนงานประจำรถขยะ ประจำปี 256...
25 ก.พ. 2564 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
11 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง คนสวน...
28 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว...
22 ม.ค. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนว...
18 ม.ค. 2564 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดตะเคียน
15 ม.ค. 2564 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดเตะเคียน
 
เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554