องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากประปาบ้านคลอง ถึงบ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
  11 มิ.ย. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
  19 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยางบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสายบ้านคลองยาง 3
  19 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการกาอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมชาย กรุณาถึงโครงการร่มโพธิ์แก้ว 3
  17 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางหมุ่ย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ 2
  12 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิมจากบ้านนายบุญธรรมคงเงิน 3
  11 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน หมู่ที่ 9 2
  7 พ.ค. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากประปาบ้านคลอง ถึงบ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1 2
  29 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการซ่อมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้านผุ้ใหญ่สุดใจ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 2
  28 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 9 จากบ้านใหม่ชูทองถึงฝายน้ำล้น 2
  23 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านหนองคล้า-โคกกระท้อน จากแยกบ้านนายมานิตย์ อาจคงถึงประปาบ้านคลอง 2
  22 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายพันธ์ ท่าช้าง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว 2
  20 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมพร ไชยเคน ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว 2
  19 เม.ย. 2564    ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายธรรมนูญถึงบ้านนายเดือน บุพลับ 2
  28 ม.ค. 2564    ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30
  22 ม.ค. 2564    รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 27
  22 ม.ค. 2564    ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
  18 ม.ค. 2564    ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดตะเคียน 26
  15 ม.ค. 2564    ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดเตะเคียน 26
  11 ม.ค. 2564    ราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดเตะเคียน 20


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]