องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา 18
  22 ส.ค. 2566    ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา 26
  7 ส.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 31
  8 พ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 65
  28 เม.ย. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา 43
  3 เม.ย. 2566    รายงานการปฏิบัติตามประกาศประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติ รอบ6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29
  31 มี.ค. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. 2566 23
  31 มี.ค. 2566    ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 22
  30 มี.ค. 2566    รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 38
  27 มี.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา 134
  4 ม.ค. 2566    ประชาสัมธ์กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2566 7
  15 ธ.ค. 2565    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 9
  7 พ.ย. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 135
  1 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 91
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 133
  30 ก.ย. 2565    รายงานการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนมูลฝอย 6
  22 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7
  16 ส.ค. 2565    10เคล็ดลับเลิกบุหรี่ 8
  11 ส.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน และกำหนด วัน เวลา สถานที่การจับฉลากขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน 171
  10 ส.ค. 2565    ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร 433


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]