องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน

    รายละเอียดข่าว

ด้วยในระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและมักมีฝนตกหนัก อาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉบับพลันได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเช่นนี้ หากประชาชนดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วเช่น โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางผิวหนัง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก อันตรายจากสัตว์มีพิษ และพืชที่มีพิษต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝนนรี้เป็นอย่างยิ่ง จึงประกาศเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

    เอกสารประกอบ การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ