องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรัปปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑,๙ ราคากลาง 186,762 บาท ผู้สนใจติตด่อขอซื้อและยื่นเอกสารสอบราคาได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554-5 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง อบต.ลาดตะเคียน กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.45 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี (ชั้น 2) จังหวัดปราจีนบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-282574 ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ