องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2554

    รายละเอียดข่าว

กำหนดเวลาที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2554 ดังวันและเวลาที่กล่าว ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ ในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ ในเดือน มกราคม - มีนาคม 2554 3. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบ ในเดือน มกราคม - เมษายน 2554 4. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดยื่นคำร้องได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 037-282-574

    เอกสารประกอบ แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ