องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานคลัง 7)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานคลัง 7) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 กันยายน 2554 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานคลัง 7)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ