องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มกราคม 2560

    รายละเอียดข่าว

รับโอนตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มกราคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ