องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2662    ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 ปี 62 120
  13 พ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 112
  31 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2564 117
  28 ธ.ค. 2563    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 113
  29 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 115
  8 ต.ค. 2563    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2564 111
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 112
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 111
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 110
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 114
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 128
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 122
  31 ต.ค. 2562    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 119
  28 พ.ค. 2562    หลักเกณฑ์มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย 122
  19 ก.ย. 2561    ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 ปี 61 108
  10 พ.ย. 2560    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 124
  14 ส.ค. 2560    ประกาศการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น 116
  21 ก.ค. 2560    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ปี 2560 (ปจ) 116