องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

นายวีระวัฒน์  วงษ์พานิช  
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)