องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
สื่อความรู้ อบต.ลาดตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ต.ค. 2563    โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอพื้นบ้าน) ประจำปี 2563 8
  27 ก.ย. 2562    การจัดการขยะในชุมชน 9
  27 ก.ย. 2562    การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 9
  27 ก.ย. 2562    การลดปริมาณขยะในชุมชน 9
  27 ก.ย. 2562    การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย 9
  27 ก.ย. 2562    ขยะอันตราย อันตรายยังไง 9
  11 มี.ค. 2562    การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนเหตุรำคาญ 9
  11 มี.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 9
  11 มี.ค. 2562    ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร 9
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก “วาตภัย” 9
  11 มี.ค. 2562    หลักง่ายๆ “ในการป้องกันอัคคีภัย” 5 ประการ 9
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" 9
  11 มี.ค. 2562    การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 9