องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
สื่อความรู้ อบต.ลาดตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2562    การจัดการขยะในชุมชน 47
  27 ก.ย. 2562    การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 49
  27 ก.ย. 2562    การลดปริมาณขยะในชุมชน 59
  27 ก.ย. 2562    การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย 52
  27 ก.ย. 2562    ขยะอันตราย อันตรายยังไง 59
  11 มี.ค. 2562    การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนเหตุรำคาญ 81
  11 มี.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 82
  11 มี.ค. 2562    ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร 94
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก “วาตภัย” 101
  11 มี.ค. 2562    หลักง่ายๆ “ในการป้องกันอัคคีภัย” 5 ประการ 101
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" 104
  11 มี.ค. 2562    การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 99