องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สื่อความรู้ อบต.ลาดตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2562    การจัดการขยะในชุมชน 30
  27 ก.ย. 2562    การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 31
  27 ก.ย. 2562    การลดปริมาณขยะในชุมชน 41
  27 ก.ย. 2562    การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย 34
  27 ก.ย. 2562    ขยะอันตราย อันตรายยังไง 41
  11 มี.ค. 2562    การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนเหตุรำคาญ 61
  11 มี.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 63
  11 มี.ค. 2562    ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร 77
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก “วาตภัย” 83
  11 มี.ค. 2562    หลักง่ายๆ “ในการป้องกันอัคคีภัย” 5 ประการ 84
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" 85
  11 มี.ค. 2562    การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 83