องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
สื่อความรู้ อบต.ลาดตะเคียน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ต.ค. 2563    โครงการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอพื้นบ้าน) ประจำปี 2563 35
  27 ก.ย. 2562    การจัดการขยะในชุมชน 32
  27 ก.ย. 2562    การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 32
  27 ก.ย. 2562    การลดปริมาณขยะในชุมชน 35
  27 ก.ย. 2562    การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย 30
  27 ก.ย. 2562    ขยะอันตราย อันตรายยังไง 33
  11 มี.ค. 2562    การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนเหตุรำคาญ 33
  11 มี.ค. 2562    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การร้องเรียน ร้องทุกข์ 32
  11 มี.ค. 2562    ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร 63
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก “วาตภัย” 33
  11 มี.ค. 2562    หลักง่ายๆ “ในการป้องกันอัคคีภัย” 5 ประการ 28
  11 มี.ค. 2562    วิธีเอาตัวรอดจาก"อุทกภัย" 30
  11 มี.ค. 2562    การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 32