องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 11
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 10
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 10
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 10
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 10
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 11