องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2563    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 10
  2 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 10
  11 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 10
  15 พ.ย. 2560    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 10
  10 พ.ย. 2560    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) 11
  10 พ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนพัฒนาส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) 10
  10 พ.ย. 2560    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10
  10 ก.พ. 2558    แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560) 11
  10 ก.พ. 2558    ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558-2560) 10