องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาวัดหนองคล้า
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03
2021-01-13