องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


เมื่อวันที่ 4 -5  มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลาดตะเคียนร่วมกับศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดตะเคียน
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวดังนี้
1.บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด สนับสนุน กระดาษชำระ
2.บริษัท แลคตาซอยจำกัด สนับสนุน นมถั่วเหลือง
3.มูลนิธิสวนแก้ว สาขากบินทร์บุรี สนับสนุน น้ำดื่ม
4.บริษัท มงคลเกษม รุ่งเรือง จำกัด สนับสนุน ไข่ไก่
5.สุรีย์ฟาร์ม สนับสนุน ข้าวสาร มาม่า นม น้ำปลา

2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28