องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


ประชุมประจำเดือน มีนาคม พร้อมหารือการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08