องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยนายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาวัดคลองร่วม หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03
2021-01-13