องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมให้ข้อเสนอะแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ข้อเสนอะแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 

2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03
2021-01-13