องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค


วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกับอบต.ลาดตะเคียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน มีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานทหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคในฤดูแล้ง ในพื้นที่ อบต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี และพัฒนาบริเวณวัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน
 

2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28