องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564


นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24