องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน เมษายน 2564


นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีทัศนคติค่านิยมที่ดี ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28