องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย


เมื่อจันทร์ที่  6 มกราคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ในการประชุม พนักงานประจำเดือน มกราคม 2563 โดยเนื้อหาจะเป็นวินัยข้าราชการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำเดือน ของพนักงาน

2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03
2021-01-13