องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทั้ง 17 หน่วยเลือกตั้ง 13 เขตเลือกตั้งต้องขอขอบคุณเจ้าที่หน้าที่ อบต.ทุกท่าน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้โครงการผ่านพ้นไปด้วยดี
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08