องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด


 วันนี้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พร้อมด้วย นายนคร โตด้วง เลขานุการนายก นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้จัดโครงการปราจีนบุรีเมืองสะอาด โดยจัดจิตอาสาทำความสะอาดอสคารสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างพร้อมเพรียงกัน

2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14