องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14