องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยการนำของนายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28