องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยการนำของนายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
2023-04-07
2023-03-25
2023-03-25
2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09