องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนร่วมกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 โดยมีท่านนายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายวิชัย บัวจำปา รองนายก อบต. นายนคร โตด้วง เลขานุการนายก อบต. และนายปารมี หมันเทศมัน ประธานสภา อบต.ลาดตะเคียน ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาลูกช้าง
2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14