องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพาผู้สูงอายุในพื้นที่ไปศึกษาและดูงาน กิจกรรม และอาชีพต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับมาใช้และพัฒนาในหมู่บ้าน ณ จังหวัดจันทบุรี
2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14