องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561


กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

2023-01-19
2022-11-08
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-30
2022-06-30
2022-05-09
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14