องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี


การกำาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

    รายละเอียดข่าว

ตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ การกำาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ