องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18
2023-09-06
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-07-27