องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 23 พ.ค. 2567][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[วันที่ 1 พ.ค. 2567][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ 2567[วันที่ 15 เม.ย. 2567][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [วันที่ 15 เม.ย. 2567][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรม“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”[วันที่ 22 มี.ค. 2567][ผู้อ่าน 12]
 
  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[วันที่ 11 มี.ค. 2567][ผู้อ่าน 65]
 
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมระดับตำบล )[วันที่ 5 ก.พ. 2567][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (หลักสูตร การทำน้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว) ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 30 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรม กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 12 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 8 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 44]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566[วันที่ 27 ธ.ค. 2566][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการ เติมความสุข ปันน้ำใจ เพื่อคนยากไร้ และผุ้ป่วยติดเตียงตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 18 ธ.ค. 2566][ผู้อ่าน 49]