องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมให้ข้อเสนอะแนะการประกอบกิจการของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม[วันที่ 13 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 419]
 
  โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์[วันที่ 5 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 451]
 
  ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[วันที่ 31 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 220]
 
  พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 223]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 238]
 
  13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 13 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 195]
 
  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดเขาลูกช้าง[วันที่ 13 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 187]
 
  กิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 6 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563[วันที่ 14 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 744]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 13 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปกิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563[วันที่ 9 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 615]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563[วันที่ 27 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 657]