องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 15 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1585]
 
  โครงการขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการในท้องถิ่น[วันที่ 12 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 848]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร[วันที่ 25 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1338]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านตำบลลาดตะเคียนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 13 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 353]
 
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ[วันที่ 3 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1562]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 27 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 1401]
 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [วันที่ 6 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 523]
 
  กิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร [วันที่ 5 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 299]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 535]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562[วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 716]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562[วันที่ 15 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 776]
 
  พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562[วันที่ 18 มี.ค. 2562][ผู้อ่าน 952]