องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)[วันที่ 30 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 785]
 
  โครงการต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ[วันที่ 6 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 630]
 
  โครงการปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 5 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 652]
 
  โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)[วันที่ 29 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 762]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 15 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 607]
 
  กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร วัดเขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 7 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 386]
 
  โครงการกำจัดผักตลชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 คลองไม้เสียบ[วันที่ 31 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 569]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ณ อำเภอกบินทร์บุรี [วันที่ 28 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 543]
 
  อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อุดถนนสายหนองคล้า ถึงบ้านสระบัว[วันที่ 26 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 664]
 
   กิจกรรมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ [วันที่ 4 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 562]
 
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก [วันที่ 20 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 549]
 
  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day [วันที่ 20 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 613]