องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายในหลวง รัชการที่ 9 [วันที่ 21 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 500]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559[วันที่ 4 ม.ค. 2559][ผู้อ่าน 855]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองคล้า ถึงสายสระบัว วันที่ 21 ตุลาคม 2558[วันที่ 22 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 499]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557[วันที่ 11 พ.ย. 2557][ผู้อ่าน 882]
 
  โครงการพัมนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2556[วันที่ 3 ก.ย. 2556][ผู้อ่าน 1347]
 
  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 9 ส.ค. 2556][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2556[วันที่ 3 มิ.ย. 2556][ผู้อ่าน 1147]
 
  โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556[วันที่ 12 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 985]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงารจ้าง[วันที่ 2 ก.ย. 2554][ผู้อ่าน 1092]
 
  โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554[วันที่ 21 ก.ค. 2554][ผู้อ่าน 921]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 875]
 
  โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 1053]