องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 23 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 691]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [วันที่ 5 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 865]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 31 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 701]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 960]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัสน์ถนน 304[วันที่ 23 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 649]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 21 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 512]
 
  กิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดไทยเดินตลาดย้อนยุค ณ จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 15 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 727]
 
  การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 2 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 995]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส.[วันที่ 24 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 806]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [วันที่ 15 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 675]
 
  โครงการ BIG Cleaning Day [วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 1028]
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days)[วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 525]