องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 16 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 448]
 
  โครงการสูบน้ำระยะไกลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง[วันที่ 15 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 716]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)[วันที่ 13 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 454]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2563[วันที่ 6 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 560]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒[วันที่ 6 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 1439]
 
  โครงการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ​ครั้งที่ 34[วันที่ 4 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 457]
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 2 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 301]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย[วันที่ 6 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 265]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[วันที่ 9 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 563]
 
  พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 318]
 
  โครงการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน 100%[วันที่ 4 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 406]