องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์  037-480-921 กองคลัง-กองช่าง 081-1542525 โทรสาร 037-480920


E- mail: saraban@ladtakhean.go.th
Web Site : WWW.LADTAKHEAN.GO.TH