องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  การขับเคลื่อนจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 25 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 84]
 
  กิจกรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 25 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 75]
 
  มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566[วันที่ 3 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 42]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [วันที่ 23 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 24]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน[วันที่ 19 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 8 พ.ย. 2565][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 9 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชาทั่วไปและเยาวชนในตำบลลาดตะเคียน "หลักสูตร ระยะสั้น การทำสลัดและแซนวิช" ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 1 ก.ย. 2565][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า ให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 25 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [วันที่ 11 ส.ค. 2565][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 11 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 736]
 
  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในการดำเนินชิวิตในอนาคต [วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 325]