องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 


กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วยตำบลลาดตะเคียน นำโดย นายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ร่วมกับกำนันตำบลลาดตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-12
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30