องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ"[วันที่ 19 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 610]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[วันที่ 13 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 510]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 11 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 498]
 
  โครงการร่วมใจบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ [วันที่ 7 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 1235]
 
  โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา[วันที่ 26 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 824]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[วันที่ 23 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 1460]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบและเค็กกล้วยน้ำว้าให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบล ประจำปี 2561[วันที่ 22 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 579]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[วันที่ 6 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 1998]
 
  อบรมกิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พ[วันที่ 31 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 1115]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 28 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 836]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 791]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 25 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 361]