องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยการนำของนายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18
2023-09-06
2023-09-04