องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนร่วมกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 โดยมีท่านนายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายวิชัย บัวจำปา รองนายก อบต. นายนคร โตด้วง เลขานุการนายก อบต. และนายปารมี หมันเทศมัน ประธานสภา อบต.ลาดตะเคียน ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาลูกช้าง
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18
2023-09-06
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-07-27