องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.ladtakhean.go.th

 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วตำบลลาดตะเคียน เป็นประธานเปิด และมี วิทยากรที่มีความสามารถจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จ.ปราจีนบุรี

2024-07-12
2024-05-29
2024-05-23
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30