องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กันยายน 2566


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กันยายน 2566
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18