องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการ เติมความสุข ปันน้ำใจ เพื่อคนยากไร้ และผุ้ป่วยติดเตียงตำบลลาดตะเคียน


วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการเติมความสุข ปันน้ำใจ เพื่อคนยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสิริเชษฐ์  ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  นางสาวพิไลลักษณ์  ปะบัวบาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

2024-05-01
2024-04-15
2024-04-15
2024-03-22
2024-03-11
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-12
2024-01-08
2023-12-18