องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร


 

นายสิริเชษฐ์  ทองคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
   099-459-1789
 
 
นายนวธันย์ โตด้วง
นายวิชัย  บัวจำปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  095-474-5635   089-938-5145
 
นายธวัชชัย บุรุษภาพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  085-650-1892