องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
สรุปงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
  3 เม.ย. 2566    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) 61
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 121
  1 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการพดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) 122
  2 เม.ย. 2564    รายงานสรุปผลการพดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 116
  1 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)) 162
  13 เม.ย. 2563    รายงานสรุปผลการพดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 162
  31 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 174
  29 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 115
  2 ต.ค. 2560    รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 179