องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 5
  9 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9
  9 มี.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 40
  14 ต.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 109
  15 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 181
  24 ต.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 122
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 206
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 168
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 121
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 194
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 123
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 237
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 199
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 184
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 117
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 169